Ana Sayfa

 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ VE TEMİZLİĞİN ÖNEMİ

Günümüzde, ulaşım kolaylıkları ve gelişen teknoloji sayesinde daha küçük bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar bir yerden bir yere daha hızlı ve daha rahat gidebiliyorlar. Bu insan hareketleriyle, eskiden sadece ülkelere veya bölgelere özgü kabul edilen hastalıklar, artık tüm dünyaya kolaylıkla yayılabiliyor ve hiç umulmadık bir yerde karşımıza çıkabiliyor. Dünyada AIDS gibi hastalıkların yayılması bir çok alanda olduğu gibi Dişhekimliğinin de modern enfeksiyon kontrolleriyle tanışmasını zorunlu kıldı. Önemli olan, diş tedaviniz sırasında daha önceden sizde olmayan bir mikrop veya hastalık almamanızdır. Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.

Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınabilecek Bazı Önlemler:

  • Ayakkabılar için Galoş kullanımı: Sokaklara çöp atma ve tükürülme oranını düşündüğünüz zaman, sizin veya bir yakınınızın tedavi olacağı ortama mikrop taşımak istemeyeceğinizi biliyoruz. Bu nedenle galoş giyiyorsunuz. Dişhekimliği muayenehanelerindeki personel ise sadece muayenehane ortamında kullandıkları ayakkabılar giyebilirler.

  • Hasta Önlüğü: Tedavi sırasında elbiselerinize kan ve tükürük aracılığıyla bakterilerin geçişini engeller.

  • Maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük kullanımı: Solunum, kan, tükürük ve temasla hekim-hasta arasında geçebilecek mikroplardan hem hastayı hem hekimi ve yardımcı personeli korur.

  • Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullandığımız birçok alet (her kullanımından hemen sonra) yüksek ısı yardımıyla steril edilmelidir. Steril olmayan alet kesinlikle kullanılmamalıdır. Genellikle bu işlem iki cihaz kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek ısı veren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu) denilen cihaz iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen, uzun süre yüksek ısıyla çalışması bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozar. Yani Sterlizatör’e her alet yerleştirilemez. Bu tür aletleri steril edebilmek için, Autoclave (Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz daha kullanılmaktadır. Autoclave ile daha hızlı, daha fazla ve daha güvenilir sterilizasyon sağlandığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir.

  • Disposible (Tek Kullanımlık) Aletler: Muayenehanelerde Dişhekimliğine özel, tek kullanımlık enjektörler kullanılmalıdır. Bu enjektörlerde kullanılan iğneler, anestetik solüsyonlar, hastaların ağızlarını çalkaladıkları plastik bardaklar, tedavi sırasında ağızdaki tükürük ve kanı emen alet uçları başta olmak üzere irili ufaklı bir çok malzeme tek bir hastada kullanılmalı ve sonra atılmalıdır.

  • Dezenfektan sprayler ve solüsyonlar: Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektan spreyler yardımıyla temizlenmeli, baş konulan kısımdaki koruyucu örtü değiştirilmelidir. Ayrıca hastalarda kullanılan aletler sıcak hava sterilizasyonundan, laboratuardan gelen her tür protez hasta ağzına değdirilmeden, hastalardan alınan ölçü ve bu ölçülerden elde edilen alçı modeller (Teknik elemanları korumak amacıyla) laboratuara gönderilmeden önce muhakkak dezenfektan solüsyonlarda bekletilmelidir.

  • Kullanılan Malzemenin Atılması: Kullanılan iğne uçları kırılıp bir şişe içerisinde biriktirilerek, cam ve plastik malzeme ayrı ayrı poşetlenerek, amalgam dolgu artıkları (içeriğindeki cıva buharının ortama yayılmasını engellemek amacıyla) su içerisinde ağzı kapalı şişelerde biriktirilerek ortadan kaldırılmalıdır.

  • Anamnez (Hastanın Tıbbi Hikayesi): Her hastanın ilk muayenesinde genel sağlık durumuna yönelik çeşitli sorular yöneltilmelidir. Geçirmiş olduğu veya halen bulunan bir hastalık, aile büyüklerinde de bulanan bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ilaç veya gıda alerjisi gibi şikayetler, kanama problemi vs., yapılacak tedavi şekli ve kullanılacak ilaçlar konusunda Dişhekimini yönlendirecektir. Sizin hiç önemsemediğiniz bir hastalığınız, Dişhekiminiz için (tedaviniz ve kullanılacak malzemeler bakımından) çok önemli olabilir. Dişhekiminizi İlk ziyaretiniz değilse ve hekime gitmediğiniz zaman dilimi içerisinde sağlık durumunuzda bir değişiklik oluştuysa, onu uyarmayı unutmamalısınız. Konuya vereceğiniz önem ve ciddiyetin hem sizi hem başkalarını koruyacağını düşünmelisiniz.

Doğal olarak sayılan tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, daha fazla vakit ve para harcanmasını gerektirmektedir. Ancak, Dişhekiminiz tüm bu önlemleri tedavi fiyatlarını arttırmak amacıyla değil, gerçekten gerekli oldukları için almaktadır. İnsan sağlığının değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Size sağlığınızın bir parçasını kazandırmaya çalışırken, başka bir parçasını kaybetmenize neden olamayız. Daha iyi ve daha temiz bir dünyada, sağlıklı bir yaşam için, tüm bu önlemleri anlayışla karşılayacağınıza ve belki de daha fazlasını isteyeceğinize inanıyoruz.

Dişhekimliğinde yaygınlaşan "Digital Röntgen" veya "Digital X-Ray"ler de hastaları, hekimi ve kliniklerde çalışan personeli korumanın ayrı bir yoludur.